Rejestracja użytkownika w serwisie jest bezpłatna i dobrowolna

Po rejestracji użytkownik otrzymuje prawo samodzielnie w celach prywatnych i niekomercyjnych publikuje na stronie internetowej informacje za pośrednictwem świadczonych przez usług. Użytkownik zgadza się z tym, że strona ma prawo korzystać z wszystkich danych, materiałów (w tym zdjęć materiałów wideo) i informacje zamieszczone przez użytkownika na stronie, bez zgody użytkownika w dowolnym zakresie i w jakikolwiek sposób, nie zabronionych przez obowiązujące przepisy prawa.

Zarejestrowany użytkownik zobowiązuje się nie zamieszczać jako informacje o drugiej osobie (zdjęcia, adres, telefon, itp.).

Zarejestrowani użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za własne czynności, w związku z utworzeniem i umieszczenie informacji na stronie internetowej, a także w związku z umieszczeniem informacji na stronach innych użytkowników i w innych częściach serwisu zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej. Naruszenie niniejszego regulaminu i obowiązujących przepisów prawa Federacji Rosyjskiej pociąga za sobą cywilno-prawną, administracyjną i karną odpowiedzialność.

Administracja Serwisu ma prawo kierować zarejestrowanemu użytkownikowi informacje na temat rozwoju serwisu i jego usług, a także reklamować własną działalność i usługi.

Administracja zastrzega sobie prawo w dowolnym czasie zmienić wygląd strony, jej treści, lista usług, zasady serwisu w dowolnym czasie, z lub bez wypowiedzenia.

Administracja serwisu zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, a także w przypadku uzyskania informacji od innych użytkowników, naruszenia przez użytkownika niniejszego Regulaminu, zmiany lub usunięcia dowolnego znalezione przez użytkownika informacji, naruszających zakazy ustalone w niniejszym regulaminie (w tym w prywatnej korespondencji), zawiesić, ograniczyć lub przerwać dostęp użytkownika do wszystkich lub do każdego z rozdziałów lub usług serwisu w dowolnym czasie i z dowolnej przyczyny lub bez podania przyczyny, za uprzednim powiadomieniem lub bez niego, nie odpowiadając za wszelkie szkody,które mogą być spowodowane Ci takiego działania.

Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia indywidualną rejestrację użytkownika i lub zawiesić, ograniczyć lub zawiesić dostęp użytkownika do każdej z usług serwisu

About