Wiele w naszym życiu mają trudności ze znalezieniem odpowiedniego człowieka swojej narodowości w najbliższym otoczeniu.

Projekt ma łączyć dwoje ludzi, którzy podzielają pogląd na świat, poglądy, zainteresowania i tradycje swojego narodu. Z pomocą naszego serwisu, tatarzy znaleźć sobie parę: poznają się, rozmawiają, spotykają się i tworzą rodziny.

Zdarza się, że rodziny, w których małżonkowie należą do różnych narodowości i wyznań, w poszukiwaniu kompromisu lub z innych powodów przestają przestrzegać krajowych tradycji, w rezultacie oboje małżonkowie stopniowo zapominają kulturalne obrzędy i zwyczaje swoich narodów. W wielu przypadkach powstają spory na tle religijnym, dotyczące różnych zagadnień: od komunikowania się z rodziną do wyboru imienia dla dziecka.

Cel główny projektu: połączyć tatarów w każdej części kraju, do tworzenia rodzinnego europejskiej, z zachowaniem tradycji narodowych. Chcemy, aby wartości kulturowe, tradycje i dziedzictwo tatarskiego narodu, a także i innych narodów, nie stracił i nie, a przekazywane z pokolenia na pokolenie.

To wszystko jest w naszych rękach

About