submit


Zdarza się, że rodziny, w których małżonkowie należą do różnych narodowości i wyznań, w poszukiwaniu kompromisu lub z innych powodów przestają przestrzegać krajowych tradycji, w rezultacie oboje małżonkowie stopniowo zapominają kulturalne obrzędy i zwyczaje swoich narodów. W wielu przypadkach powstają spory na tle religijnym, dotyczące różnych zagadnień: od komunikowania się z rodziną do wyboru imienia dla dziecka.

Cel główny projektu: połączyć tatarów w każdej części kraju, do tworzenia rodzinnego europejskiej, z zachowaniem tradycji narodowych. Chcemy, aby wartości kulturowe, tradycje i dziedzictwo tatarskiego narodu, a także i innych narodów, nie stracił i nie , a przekazywane z pokolenia na pokolenie. To wszystko jest w naszych rękach!

About